KRITERIERNA för bedömning av varumärkesarbetet inför Signumpriset är:

  • Finns det en genomtänkt och långsiktig varumärkesstrategi?
  • Finns det en enhetlig och klar linje vid varumärkesexponeringen?
  • Kvalitet på företagets varumärkesmanual/-er?
  • I vilken omfattning har företaget skyddat/registrerat sina varumärken?
  • Vilken strategi finns för varumärkesskyddet och vid intrång?
  • Var i företaget ligger varumärkesansvaret?

 

JURYN består av:

Ulf_100px
Ordförande
: Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, Stockholms universitet, och Director for the Söderberg Foundation at University of Oxford

 

Gunnar_100px
Gunnar Berenmark
, Creative Director, Nordic Morning

Lotta-B-100x
Lotta Bynke, Communications and Branding Manager, Atlas Copco AB


Henrik_100px
Henrik Grinbaum
, chefsjurist, Sveriges Television

 

Francesca-100px
Francesca O’Brien Apelgren
, VD, Sveriges Marknadsförbund 

 

Jan_100px
Jan Rosén
, professor, Stockholms universitet

 

Katarina_100px
Katarina Strömholm
, advokat, Strömholm Advokatbyrå AB

 

Christer_100px

Christer Löfgren, chefredaktör på BrandNews, är sekreterare och föredragande av de nominerande bidragen i juryarbetet