De nominerade för 2020!

Signumpriset uppmärksammar varje år det nordiska företag som utmärker sig i sitt långsiktiga arbete med att vårda och förvalta sitt varumärke. De nominerade för 2020 års varumärkespris är Almedalsveckan, BOB, Husqvarna, Intrum och Östersjöfestivalen!

Vi önskar alla nominerade lycka till!

Nomineringsloggor-2020

Om Signumpriset
Signumpriset är instiftat för att öka de nordiska företagens konkurrenskraft och medvetenhet om vikten av ett aktivt arbete med varumärken. Priset uppmärksammar och belönar det nordiska företag som bäst förvaltar och vårdar sina varumärken. Priset sätter den långsiktiga planeringen och vården av varumärket i centrum. Signumpriset har delats ut sedan 1995 i samband med arrangemanget Varumärkesdagen. Priset är instiftat av Groth & Co, ett konsultföretag inom immaterialrätt. Från och med 2002 är Skriptor Zigila medarrangör. Vinnaren utses av en oberoende jury som är sammansatt av marknadsförare, forskare och juridiska specialister ifrån media och marknadsföringsbranscherna. De nominerade bedöms utifrån en rad kriterier som innefattar konkreta exempel hur företaget förmedlar varumärket i text och bild till anställda och kunder, dess långsiktiga utveckling och även hur man juridiskt skyddar det från intrång.

Vinnaren utses av en oberoende jury som är sammansatt av marknadsförare, forskare och juridiska specialister ifrån media och marknadsföringsbranscherna. Vinnaren presenteras på den årliga konferensen Varumärkesdagen.