De nominerade för 2022!

Signumpriset uppmärksammar varje år det nordiska företag som utmärker sig i sitt långsiktiga arbete med att vårda och förvalta sitt varumärke – både kommunikativt och juridiskt. De nominerade för 2022 års varumärkespris är BabyBjörn, Hövding, Semper och Vattenfall!

– Årets nominerade är alla framgångsrika och välkända varumärken men inom helt olika branscher. Det äldsta är över 100 år gammalt och det yngsta 15 år – alla fyra bevis på att det lönar sig att arbeta strategiskt med sitt varumärke. Det bäddar för ett spännande arbete för juryn att utse en vinnare, säger Gunnar Berenmark, sekreterare i juryn.

Vi önskar alla nominerade lycka till!

För att köpa biljetter till Varumärkesdagen 2022 – klicka här https://varumarkesdagen.se/

Om Signumpriset
Signumpriset är instiftat för att öka de nordiska företagens konkurrenskraft och medvetenhet om vikten av ett aktivt arbete med varumärken. Priset uppmärksammar och belönar det nordiska företag som bäst förvaltar och vårdar sina varumärken. Priset sätter den långsiktiga planeringen och vården av varumärket i centrum. Signumpriset har delats ut sedan 1995 i samband med arrangemanget Varumärkesdagen. Priset är instiftat av Groth & Co, ett konsultföretag inom immaterialrätt. Från och med 2002 är Skriptor Zigila medarrangör. Vinnaren utses av en oberoende jury som är sammansatt av marknadsförare, forskare och juridiska specialister från media och marknadsföringsbranscherna. De nominerade bedöms utifrån en rad kriterier som innefattar konkreta exempel hur företaget förmedlar varumärket i text och bild till anställda och kunder, dess långsiktiga utveckling och även hur man juridiskt skyddar det från intrång.