Vår ordförande har lämnat oss

Det är med stor sorg vi delar nyheten att professor emeritus Ulf Bernitz har gått bort efter en kort tids sjukdom. Ulf Bernitz var ordförande i juryn för Signumpriset ändå sedan starten 1995. Då ett av hans specialområden var immaterialrätt bidrog han på ett ovärderligt sätt med stor kunskap och erfarenhet i juryarbetet och var en högt uppskattad kollega. Vi vill varmt tacka Ulf för hans fina och engagerade arbete som ordförande under alla dessa år.

Våra tankar går till Ulfs familj.