Axfood – En familj av olika koncept i samverkan

I samband med nomineringen intervjuar vi Ida Käll, Varumärkesansvarig på Axfood:

Vad betyder nomineringen till Signumpriset för er och ert företag?

Som en av Sveriges största dagligvaruaktörer har vi inom Axfoodkoncernen en viktig roll i att förbättra och förenkla människors liv kring maten. Genom våra olika koncept och varumärken möter vi 4,5 miljoner kunder varje vecka som alla är olika – hur de lever, vad som är viktigt för dem och vad de längtar efter. Men det som förenar dem är små och stora stunder där maten ofta har en central roll. Vi vet också att mat inte alltid kopplas till det härliga i livet. Vi står inför en stor utmaning att minska matens påverkan på vårt klimat och vår hälsa, samtidigt som mat också många gånger förknippas med stress, svåra val och beslut. Det vill vi förändra till det bättre.

Nomineringen belyser det dagliga arbete som görs inom Axfood och den varumärkesstrategi som genomsyrar våra olika koncept, verksamheter och vår kultur. Det är såklart hedrande att bli uppmärksammade i det här sammanhanget.

Hur skulle ni beskriva styrkan i er varumärkesvård?

Vi verkar på en utmanande marknad med hård konkurrens, men vår affärsidé ”En familj av olika koncept i samverkan” står stark. De senaste åren har allt fler konsumenter sökt sig till något koncept inom Axfoodfamiljen, inte minst till Willys när lågpris blir allt viktigare för många. Att vi just nu tar marknadsandelar visar att vi lyckas leverera genom vår diversifierade varumärkesportfölj med koncept som kan möta en bredd av olika konsumenter över hela landet. Vi utvecklar starka och särskiljande positioner med våra olika varumärken, men samverkan i bakomliggande led ger oss förutsättningar till en ännu bättre affär både för oss och för kunderna. Med gemensam produktutveckling, inköp och logistik genom Dagab samt gemensam digital utveckling genom Axfood IT skapas synergier och förutsättningar för de enskilda varumärkena att utvecklas.

Upplever ni att ert varumärke är utsatt för kopiering?

Vi har en mycket stor och bred konsumentgrupp och många av våra varumärken är etablerade och välkända. Det innebär att det i viss utsträckning förekommer medvetna och omedvetna varumärkesintrång samt försök att vilseleda konsumenter och leverantörer. Vi har en gedigen bevakning för denna typ av händelser och arbetar aktivt med att motverka och omedelbart åtgärda eventuella intrång, både i syfte att skydda och tillvarata konsumenters, leverantörers och koncernens intressen.

Vinnaren av Signumpriset 2024 presenteras den 18 januari på Varumärkesdagen. För att köpa biljetter till eventet klicka här – https://varumarkesdagen.se/