KRITERIERNA för bedömning av varumärkesarbetet inför Signumpriset är:

  • Finns det en genomtänkt och långsiktig varumärkesstrategi?
  • Finns det en enhetlig och klar linje vid varumärkesexponeringen?
  • Kvalitet på företagets varumärkesmanual/-er?
  • I vilken omfattning har företaget skyddat/registrerat sina varumärken?
  • Vilken strategi finns för varumärkesskyddet och vid intrång?
  • Var i företaget ligger varumärkesansvaret?

JURYN består av:

Ordförande Jan Rosén, professor, Stockholms universitet

Gunnar Berenmark, varumärkesdesigner

Kirsi Ekström, Director, Trademarks & IPR, Telia Company AB

 Henrik Grinbaum, jurist

Francesca O’Brien Apelgren, VD, Sveriges Marknadsförbund

Petra Stenecker, Global Marketing Director, BabyBjörn AB

Katarina Strömholm, advokat, Strömholm Advokatbyrå AB

Michael Persson Gripkow, varumärkesstrateg

Ann-Katrin Tottie, Director Customer Insights & Loyalty samt Framtidsanalytiker, ICA Gruppen AB