KRITERIERNA för bedömning av varumärkesarbetet inför Signumpriset är:

  • Finns det en genomtänkt och långsiktig varumärkesstrategi?
  • Finns det en enhetlig och klar linje vid varumärkesexponeringen?
  • Kvalitet på företagets varumärkesmanual/-er?
  • I vilken omfattning har företaget skyddat/registrerat sina varumärken?
  • Vilken strategi finns för varumärkesskyddet och vid intrång?
  • Var i företaget ligger varumärkesansvaret?

JURYN består av:

OrdförandeUlf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, Stockholms universitet, och Director for the Söderberg Foundation at University of Oxford

Gunnar Berenmark, varumärkesdesigner

Lotta Bynke, Communications and Branding Manager, Atlas Copco AB

 Henrik Grinbaum, jurist

Francesca O’Brien Apelgren, VD, Sveriges Marknadsförbund

Jan Rosén, professor, Stockholms universitet

Katarina Strömholm, advokat, Strömholm Advokatbyrå AB