KRITERIERNA för bedömning av varumärkesarbetet inför Signumpriset är:

  • Finns det en genomtänkt och långsiktig varumärkesstrategi?
  • Finns det en enhetlig och klar linje vid varumärkesexponeringen?
  • Kvalitet på företagets varumärkesmanual/-er?
  • I vilken omfattning har företaget skyddat/registrerat sina varumärken?
  • Vilken strategi finns för varumärkesskyddet och vid intrång?
  • Var i företaget ligger varumärkesansvaret?

JURYN består av:

Ordförande Jan Rosén, professor, Stockholms universitet

Michael Persson Gripkow, varumärkesstrateg

Gunnar Berenmark, varumärkesdesigner

 Henrik Grinbaum, jurist

Francesca O’Brien Apelgren, VD, Sveriges Marknadsförbund

Petra Stenecker, Global Marketing Director, BabyBjörn AB

Katarina Strömholm, advokat, Strömholm Advokatbyrå AB

Ann-Katrin Tottie, Director Customer Insights & Loyalty samt Framtidsanalytiker, ICA Gruppen AB

Håkan Ekdahl, Head of Unit, PRV