Stockholms Stadsmission – Bidra till en mänskligare stad

I samband med nomineringen intervjuar vi Staffan Arvas, Biträdande direktör och Kommunikations- och Marknadschef på Stockholms Stadsmission:

Vad betyder nomineringen till Signumpriset för er och ert företag?

Det är förstås väldigt hedrande att vara nominerad till Signumpriset. Det är ett fint tecken på att vårt varumärkesarbete uppfattas som seriöst och professionellt. Vi arbetar systematiskt för att få till ett modernt och enhetligt uttryck i alla våra kanaler – såväl när det gäller grafisk identitet som i kommunikation och tonalitet i budskap. 

Hur skulle ni beskriva styrkan i er varumärkesvård?

Styrkan i vår varumärkesvård ligger mycket i att vi har en gedigen värdegrund som hålls levande i alla våra verksamheter. Och värdegrunden speglar varumärkesidentiteten på ett bra sätt. Stockholms Stadsmission fyller 170 år i år vilket så klart också ger en tyngd och trovärdighet åt varumärket både när det gäller position och kännedom. 

Upplever ni att ert varumärke är utsatt för kopiering?

Nej, mycket sällan och vi arbetar tillsammans med vårt rikskansli och andra Stadsmissioner för att säkerställa att inga intrång sker.

Vinnaren av Signumpriset 2024 presenteras den 18 januari på Varumärkesdagen. För att köpa biljetter till eventet klicka här – https://varumarkesdagen.se/